Raj Mahal Palace
C Scheme, Jaipur
Rohetgarh
Rohet, Rohetgarh
Vresorts-Fort Pachewar Garh
Pachewar, Jaipur
Ranthambhore Safari Lodge
Ranthambhore Road, Ranthambore
Fort Khejarla
Khejarla, Khejarla
Dev Vilas
Khilchipur, Ranthambore
Rawla Jojawar
District Pali, Jojawar
The Jaipur House
Nakki Lake, Mount Abu
Rajasthan Desert Safari Camp
Sam Dunes, Jaisalmer